TYGELSJÖ KYRKA

Diakoni

Diakoni

Jesus Kristus visade villkorslös omsorg om sina medmänniskor i olika livssituationer. Diakoni är uppdraget till kyrkan att försöka följa hans exempel – att möta varandra genom att tjäna varandra och Gud.

Vad kan kyrkans diakoni göra för dig? I våra kyrkor arbetar hela arbetslaget för kyrkans gemensamma uppdrag som är att bedriva gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Även församlingsborna blir delaktiga i det gemensamma uppdraget för kyrkan. Flera personer arbetar ideellt med bl a gudstjänstmedverkan, körmedverkan, internationellt arbete, äldres julfest med mera. Vi vill kunna erbjuda: mötesplatser, samtal och växtplatser.

Kontakt

pennor_skapande1

MÖTESPLATSER – VUXEN

Se fliken VUXEN!

bunkeflo_enskilt-besok

SAMTAL

Behöver du någon att prata med? Vill du prata eller behöver du ha någon att möta så finns vi till hands och kan lyssna och gå bredvid under en tid i livet då du behöver stöd på något sätt. Vi har tystnadsplikt , präster har absolut tystnadsplikt.
Kontakt: 040-27 94 30, e-post

angel_heliga_trefaldighetskyrkan

VILL DU VARA IDEELL?

Det kan till exempel vara: medverkan i gudstjänsten, vara med i internationella gruppen, delta i uppställning av våra ”bibliska figurer” eller hjälpa till med kaffeträffen.
Kontakta Maria Sandberg: tel 040-27 94 35

tanda_ljus1

LEVA VIDARE-GRUPP

Ibland kan man behöva någon att samtala med både enskilt och i grupp. Du som lever vidare efter att ha förlorat någon nära anhörig kan vi erbjuda att ingå i en grupp för att tillsammans med präst och diakon få möjlighet att dela din livsberättelse.

fotboll_pojke

INTERNATIONELLT

Internationella gruppen arbetar för Svenska kyrkans internationella arbete ”HELA VÄRLDEN”. Gruppen arbetar för en global samverkan genom att anordna föredrag av volontärer, insamlingar till olika ändamål samt världsböndagen. Deltar i stiftets internationella samlingar. Engagerar församlingen i miljömedvetenhet.

bla_kaffekoppar5

KAFFEVÄRD

Efter gudstjänsten på söndagarna har vi ett enkelt kyrkkaffe i kyrkan.
Om du kan tänka dig att vara med och hjälpa till med detta så är du hjärtligt välkommen att kontakta expeditionen, 040-279430