Om kyrkorna

Om kyrkorna

Tygelsjö kyrka byggdes 1903-04 av byggmästare P. Pettersson ”Kjårke-Pittersen” från Mellan-Grevie. Kostnaden uppgick till 75 000 kronor plus material från den gamla kyrkan värt 4000 kronor. Kyrkan invigdes den 22 januari 1905 av biskop Billing.

Titta in i kyrkan!

Föregångare till denna kyrka var dels en stavkyrka från 1000-talet belägen vid nuvarande församlingshemmet, dels en medeltidskyrka från 1100-talets sista fjärdedel. Medeltidskyrkan byggdes om och till ett flertal gånger under årens lopp. Bland annat tillkom tornet på 1300-talet och korsarmar på 1830-talet. Kyrkans torn var beläget 15 meter öster om nuvarande kyrkans kor.

Kyrkans inventarier

Dopfunten är från samma tid som medeltidskyrkan, dvs. slutet av 1100-talet.

Predikstolen från 1595 är liksom altaret verk utförda av mäster Daniel Tommisen. Predikstolen är prydd med de fyra evangelisterna: Matteus med människan, Markus med lejonet, Lukas med oxen, Johannes med örnen.

Altaret härstammar från 1596. Tavlorna var ursprungligen försedda med bibeltext men blev övermålade 1781. Motiven är från vänster i övre raden: Marie Bebådelse, Betlehem och Jesus i Getsemane. Undre raden: Kristus inför Pilatus, Korsfästelsen och Kristi begravning. De tre tavlorna på norra väggen i koret satt ursprungligen på altartavlan. Nummertavlor, bänkar, ljuskronor, altarbord och skrank är från tiden då kyrkan byggdes.

Orgeln i  är ursprungligen byggd 1937 av Hilmar Jörgensen för Nordstrands kyrka i Oslo. Den har restaurerats, elektrifierats och slutligen monterats i Tygelsjö kyrka av Norsk orgelverkstad under hösten 2018.
Orgeln har 25 stämmor och är romantisk vilket betyder att den har många karaktärstämmor, speciella stämmor där många av dem efterliknar instrument i en symfoniorkester. Den är mycket omtyckt av organister som spelat på den och är en av Malmös finaste orglar.

 

Västra Klagstorps nuvarande kyrka består av ett medeltida torn samt ett långhus i rött tegel byggt 1885. Den gamla kyrkan i Västra Klagstorp revs ner på 1880-talet då enbart tornet fick stå kvar.

Titta in i kyrkan!

Kyrkan, av gråsten, var byggd på 1100-talet troligen av lärjungar till Mårten Stenmästare. Kvar från 1100-talet finns över-delen av dopfunten samt två lejon av kritsten som tidigare suttit i kyrkmuren. De finns nu placerade i vapenhuset.

Kyrkans inventarier

Dopfunten – av dopfunten från 1100-talet är endast skålen av sandsten bevarad. Foten är ett nyare arbete.

Predikstolen – från 1590-talet är liksom altaret verk av mäster Daniel Tommisen. Den är bl.a. prydd med sniderier föreställande Paulus, Petrus och Johannes döparen med sina symboler. Paulus avbildasmed bok och svärd, Petrus med bok och nycklar samt Johannes med bägare. Predikstolen prydes också med fyra kvinnofigurer med tillhörande attribut, vilka symboliserar olika dygder. Rättvisan med en vågskål, Visheten med spegel och orm, Kärleken med ett litet barn på armen samt Styrkan som bär upp en pelarkolonn.

Altaret – är från 1885 med altaruppsats från 1596 är liksom predikstolen ett verk av Daniel Tommisen. Tavlorna var ursprungligen försedda med bibelspråk men blev ommålade med bilder 1781 som ersattes med nya oljemålningar i samband med ombyggnaden på 1880-talet.I övre raden föreställer tavlorna från vänster till höger: Jesus välsignar barnen, Jesus hos Marta och Maria, Nattvarden. I nedre raden föreställer tavlorna: Den gode herden, Jesus på korset och Uppståndelsen.

Bänkinredningen är från 1885 då kyrkan byggdes.
Träskåpet av ek med smidda dekorativa järnbeslag. Från 1500-talets början.

Agedyna från 1700-talet. En röllakansvävnad med mönster i ullgarn.

Orgeln byggdes 1974 på Mårtenssons orgelfabrik i Lund. Den omfattar femton stämmor (två manualer med pedal).