”I varje kyrka tänds det nu ljus och vi ber för alla som är oroliga och drabbade” säger kyrkoherde Per Svensson.

Svenska kyrkan Malmö följer myndigheternas rekommendationer gällande coronaviruset. Därför kommer större evenemang med över 500 personer att ställas in. Besökare till gudstjänster, dop, vigslar och begravningar uppmanas att undvika handslag. Planerade resor utanför Skånes gränser, även konfirmandresor, ställs in tillsvidare.

Vissa verksamheter kommer att ställas in. Vi uppmanar alla som tänkt besöka någon av Malmös kyrkor att gå in på den lokala kyrkans hemsida för att se om gudstjänster, konserter eller öppna mötesplatser är inställda eller inte.
Du hittar din lokala kyrkas webbplats via: http://www.svenskakyrkanmalmo.se

Kyrkorna är öppna för ljuständning och bön.