Ekumenisk gudstjänst i S:t Johannes kyrka

Övrigt som händer idag