Västra Skrävlinge kyrka

Musik

Lilla sångskolan

Är du mellan 9–13 år, gillar att sjunga och vill lära dig mer om sångteknik och hur man framför en sång? Vill du vara solist på en gudstjänst framöver? Då kan du få gratis sånglektioner här! Kom hit själv, eller med en kompis som du vill sjunga ihop med! Tre gånger per person/duo.

Tillfällen: 17 november, 24 november, 1 december i församlingssalen. Första eleven kl 15.30–16, andra eleven kl 16–16.30

Anmälan senast 16/11 till Gunnel Rask

Spela och sjunga i Taizémässan

Vill du spela eller sjunga på våra Taizémässor? Kom på torsdagarna kl. 18.00 så övar vi igenom sångerna och ta med ditt instrument om du vill vara med och spela. Roligt om vi är många som bidrar.

Singing for life – friskvårdssång!

En grupp för dig som upplever förändring i livet och söker en ny väg att varsamt gå. Tillsammans utforskar vi våra röster, mjuka rörelser och kroppens tillit.

Vi möts fem tisdagar: 29/9, 6/10, 13/10, 20/10 och 3/11 klockan 15.15–16.30 församlingssalen och två söndagar, 11/10 och 8/11 i kyrkan kl 10.00–12.30.
Max 10 deltagare. Ta med egen fika & mugg.
Anmälan senast 28/9 till Gunnel Rask

Rassel-kören (tidigare Västra Skrävlinge kyrkokör)

Kör för vuxna, som träffas sju gånger under hösten. Det här är vuxenkören för dig som gillar körsång i olika genrer. Vi utforskar andning, tonbildning, stämsång, textanalys, och olika  musikaliska uttryck. Ta med egen fika och mugg.

Vi möts fem torsdagar: 1/10, 15/10, 29/10, 12/11, 26/11, klockan 19.15 – 20.30
och två söndagar: 29/11 (första advent) samt 27/12, klockan 9.30 – 12.30 den (söndagen efter jul)

Max 15 deltagare på grund av situationen med Coronaviruset.
Anmälan (såväl nya som gamla) senast 20/9 till Gunnel Rask

Tidigare hette kören Västra Skrävlinge Kyrkokör, men har alltså nu bytt namn till ”Rassel”! Ordet hänger ihop med församlingen på så sätt att Västra Skrävlinge har fått sitt namn efter ett ljud, tror man: ludet av en bäck. Ledet Skrävl- var först ungefär uttalat scraepl, besläktat med ordet skrapa, men snarare här med betydelsen rassel. Ett rassel är ett behagligt ljud, lekfullt och snällt. Och det är ett ljud som uppstår när flera saker ljuder tillsammans, som grenar i vinden eller bäckens slag mot stenarna.

Musikandakt

Under hösten 2020 blir det tre musikandakter, alla klockan 12.00 i Västra Skrävlinge kyrka. Här får du sitta ner en stund för andhämtning och ro, och det kan vara som balsam för själen!

  • 15 oktober – Gunnel Rask
  • 12 november – Ola Hedén & Gunnel Rask
  • 17 december – Ola Hedén

Luciafirande

Alla åldrar välkomna! I år firar vi lucia torsdagen 10 december, 18.30, i Västra Skrävlinge kyrka.

Repetitioner

  • Torsdag 19 november, 19.15–20.30
  • Tisdag 24 november, 15.15–16.30
  • Tisdag 8 december, 15.15–16.30

På grund av situationen med Coronaviruset filmar vi i år luciatåget utan åhörare, och sänder det på Facebook. Max 25 deltagare.

Anmälan senast 23/11 till Gunnel Rask

Kontakt

Musiker
Ola Hedén
040-279225
[email protected]