Västra Skrävlinge kyrka

Om kyrkan

Om kyrkan

Det åttkantiga kyrktornet är en välkänd silhuett för många malmöbor. Det är gott och väl 30 m högt, men sedan höghusen runt omkring byggdes på 1960-talet verkar det inte så imponerande. Den kyrka, som står här nu har haft en föregångare med rötterna i 1200-talet. Den gamla kyrkan revs till allra största delen 1860. Bara vapenhuset och tornet minner om den.

Namnet Västra Skrävlinge kan spåras till 1300-talet och lär betyda bäcken med det rasslande ljudet. Då var redan Malmö känd som stad.
Västra Skrävlinge var en av de bondbyar, som låg närmast i en halvcirkel runt staden. Livet levdes generation efter generation i traditionella former. I alla bemärkelser låg kyrkan mitt i byn. Kyrkklockorna ringde inte bara till gudstjänster utan meddelade viktiga händelser av olika slag, t.ex. krig. 1600-talets mitt blev mycket krigiskt för Västra Skrävlinge. Först blev byn lägerplats för de svenska arméer, som försökte erövra Malmö och på 1670-talet slog danskarna läger här som bas för sina fåfänga försök att återerövra både Malmö och hela Skåne.

Landskapet hade blivit svenskt genom freden i Roskilde 1658. Med freden årerkom tryggheten. Den stora förvandlingen av byns liv stod 1800-talets skiften för. De innebar, att flertalet gårdar flyttades ut från bygatan till de jordar varje bonde nu skulle odla på egen hand. Livsvillkoren förändrades i grunden för de flesta. Startskottet togs egentligen redan 1786, då en gård ”bröts ut” och en ny byggdes längre västerut. Så uppstod Sofielund.

Den stämningsfulla kyrkogården med sin lummiga grönska var åkermark ända in på 1800-talet. Då revs gården, som låg här och en ny byggdes. Sedan den tiden finns Rosengård. Det namnet förknippas också med släkten Kockum.

Inne i Malmö började industrierna växa till sig, och många sökte sig bostäder i stadens utkanter eller strax utanför. Därför fick Västra Skrävlinge många nya invånare och till sist inkorporerades byn med Malmö 1911. Det stora byggprojektet, det s.k. miljonprogrammet, medförde, att många människor fick sitt hem här. Nu bor här ca 25.000 människor och åtskilliga nationaliteter är representerade. Förutom vår lutherska kyrka finns det nu en katolsk, Maria i Rosengård, och en moské.